Ai peste 18 ani?

ZIMBRU te premiaza!

 

 

In perioada 17 iulie – 31 august 2017 se desfasoara

campania de promovare

ZIMBRU TE PREMIAZA“.

 

Organizatori:

SC ALBRAU PROD SA și SC INTERPREST GRUP SERV SRL

 

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

 

 

 

1.Obiectivul Campaniei Promotionale.

Creșterea vanzarilor și fidelizarea consumatorilor pe segmentul clientilor traditionali.

2. Organizatorul Campaniei Promotionale.

Organizatorii campaniei promotionale sunt:

SC ALBRAU PROD SA, str. Grigore Manolescu,nr.7A,birou 1,parter, sector 1, Bucuresti, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8273/2012, CIF RO 25865253,in calitate de producător al sortimentelor de bere implicate în promoție,

SC INTERPREST GRUP SERV SRL, str. Oituz, nr.19, judetul Bacau, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J04/745/2011, CIF RO 28692670, în calitate de Vanzator

3. Regulamentul Oficial de participare și derulare a prezentei campanii promotionale este intocmit și este public conform legislatiei aplicabile din Romania prin postarea (afisarea) acestuia pe pagina de internet www.albrau.ro . Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa oricând în perioada derularii campaniei promotionale mecanismul,precum și orice alte aspecte legate de campania promotionala ZIMBRU TE PREMIAZA, aceste modificari și /sau completari făcând obiectul unui act aditional la prezentul Regulament Oficial. Orice și toate modificarile și/sau completarile din cadrul prezentului Regulament Oficial fac parte integranta din prezentul Regulament Oficial și vor putea fi vizualizate deindata pe pagina de internet www.albrau.ro . Campania promotionala ZIMBRU TE PREMIAZA se desfășoară în conformitate cu dispozitiile Regulamentului Oficial și, implicit, a dispozitiilor legale din Romania. Partcipantii la campania promotionala descrisa în cadrul prezentului Regulament Oficial sunt obligați sa respecte termenii și conditiile acestuia, prevederile acestuia fiind obligatorii tuturor participantilor.

4. Zona de Desfășurare a Campaniei Promotionale

Campania promotionala este organizata și se va desfasura numai pe clientii SC INTERPREST GRUP SERV SRL ,din comertul traditional, pe întreg teritoriul Romaniei .

5.Perioada de Derulare a Campaniei Promotionale

Campania promotionala se deruleaza în perioada 17 iulie-31 august 2017 potrivit prezentului Regulament Oficial, numit în continuare „perioada campaniei promotionale”.

6.Produse Participante la Campanie

Produsele participante în cadrul prezentei campanii promotionale sunt ZIMBRU PET 2L și ZIMBRU PET 1L.

7.Dreptul de Participare

În cadrul prezentei campanii promotionale poate participa orice persoana fizica cu vârsta de peste 18 ani.

8.Mecanismul Campaniei Promotionale

8.1 În perioada 17 iulie-31 august 2017 clientul final ,din cadrul comertului traditional, care achizitioneaza/colecteaza 6 etichete inscriptionate PROMO din produsele ZIMBRU PET 2L și ZIMBRU PET 1L va primi un produs identic .

EX. La 6 etichete de ZIMBRU PET 2L inscriptionate PROMO colectate va primi un pet 2l de ZIMBRU și la 6 etichete de ZIMBRU PET 1L inscriptionate PROMO colectate va primi un pet 1l de ZIMBRU .

GRATUITATEA va putea fi acordata DIN ACELASI PRODUS.

8.2. Etichetele participante la promoție vor conține urmatoarele informații : „ 6+1, colecteaza 6 etichete si ZIMBRU te premiaza cu un produs identic, www.albrau.ro”.

8.3. Clientul va preda locatiei în care se desfasoara promoția cele 6 etichete colectate și va primi un produs identic. Locația va preda etichetele cu promoție pe baza de proces verbal Distribuitorului. Procesul verbal va include numărul de etichete promo (2l/1l), data predarii, către cine s-a făcut predatea .

Clientul/Distribuitorul societății INTERPRESST GRUP SERV SRL va preda către INTERPREST GRUP SERV etichetele colectate de la locatiile participante împreuna cu procesele verbale de predare primire de la locatii și INTERPREST GRUP SERV SRL în calitate de Vânzător va deconta promotiile pe baza etichetelor primite.

8.4. Participantii la aceasta campanie nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

9. Responsabilitate

Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Organizatorii nu vor fi facuti raspunzatori pentru modul in care magazinele ce comercializeaza produsele participante la Promotie manipuleaza si/sau vand produsele participante la Promotie. Totodata, Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care consumatorii achizitioneaza în perioada Promotiei produse care nu participa la Promotie.

Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
Organizatorii Promotiei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Promotie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizatorul este indreptatit sa ia masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile prezentei Promotii.

10.Dispozitii Finale

10.1. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și conditiilor prezentului Regulement Oficial.

10.2. Orice potențiale litigii intre clienții participanti în prezenta campanie promotionala și organizator sau magazine participante se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Orice potențial litigiu intre clientul fidel participant și magazinele participante vor fi aduse la cunoștința SC INTERPREST GRUP SERV SRL de către oricare din părțile implicate la adresa de corespondenta mai sus mentionata. Organizatorul va prelua și analiza informația și imprejurarile și va decide în funcție de situația de la momentul respectiv.

10.3. Prezenta campanie promotionala poate inceta înainte de termen sau poate fi prelungita în cazul produceri unui eveniment ce constituie forța majora sau inclusiv la solicitarea Organizatorului, din motive independente de voința acestora.

10.4.Prezentul Regulament a fost intocmit de Organizator și semnat astazi 12.07.2017.

Organizatori,

SC ALBRAU PROD SA

SC INTERPREST GRUP SERV SRL